16 Mayıs 2018 14:30

Gastrointestinal Endoskopi Nedir Nasıl Yapılır?

Yemek borusu, mide ve bağırsakların gelişmiş optik cihazlarla doğrudan görüntülenmesi, gerektiğinde biyopsi alınması yoluyla sindirim sistemi hastalıklarının teşhisine imkan veren işleme gastrointestinal endoskopi denir.
Sindirim sistemimizde yapılan incelemede, yemek borusu, mide ve oniki parmak barsağının incelenmesine gastroskopi, kalın barsağın incelenme işlemine ise kolonoskopi adı verilir. 
 
Gastroskopi Nedir?
Bu işlem sırasında yemek borusu, yemek borusuyla midenin birleştiği yer, mide, midenin çıkış kısmı ve onikiparmak barsağının incelenmesi işlemidir. 

Ne Zaman Gastroskopi Yaptırmalıyız?

 •  Nedeni bir türlü açıklanamayan, tekrarlayan karın ağrısı,
 •  Yutma güçlüğü,
 •  Kilo kaybı, kansızlık, 
 •  Bulantı, kusma, şişkinlik,
 •  Ağızdan kan kusulması,
 •  Koyu siyah renkte dışkılama,
 •  Mide bölgesinde yanma, ekşime, ağza acı su gelmesi,
 •  Ağız içi yaralar,
 •  Yemek borusunda takılma hissi,
 •  Kronik karaciğer hastalıkları,
 •  Daha önceden mide polibi kanseri, ülseri, operasyonu geçirmiş olan hastalar,
 •  Ailede gastrointestinal sistem kanser öyküsü olanlar,
 •  Biyopsi sonuçlarında risk taşıyan hastalar mutlaka gastroskopi yaptırmalıdır.

Gastroskopi Hazırlığı Nasıl Yapılır?

 1. Gastroskopi yapılacak kişilerin işlem öncesinde 6 - 8 saat aç olmaları yeterlidir.
 2. Aspirin, coumadin vb. kan sulandırıcı kullanan kişiler bu durumlarını doktorlarına bildirmelidir.
 3. Mutlaka bu ilaçları kullanılması gerekiyor ise doktorunuz bunun önlemini alıp alternatif yollar ile ilaçlarınızı kullanmanızı sağlamalıdır.

Gastroskopi Nasıl Yapılır?

Hastanın hastanemize müracaatı sonrasında randevusu verilir. İlgili gün ve saatte endoskopi birimimizde hastanın öncelikle; tansiyonu ölçülür, damar yolu açılır, hastanın boğazına tahriş ve hassasiyeti önlemek için lokal anestezik bir sprey sıkılır, hasta işlem için yatağına yatırılır, ihtiyaç halinde damar yolundan sedasyon amaçlı rahatlatıcı bir iğne yapılır. Hasta rahatladıktan sonra gastroskop hastanın boğazından aşağıya doğru ilerletilerek inceleme tamamlanır, gerekirse patoloji veya H.Pilori için biyopsi alınır, polip varsa çıkartılır. İşlem sonrasında hasta istirahat için ilgili odaya alınırken yapılan işlemin raporu hazırlanır. Gerekiyorsa reçete yazılır. Biyopsi alınmışsa, biyopsi sonrasında gelen sonuca göre tedavisi düzenlenir. Hastanemizde gastroskopi işlemi ortalama 15 dakikalık randevu diliminde gerçekleştirilmektedir.

Kolonoskopi Nedir?

Kolonoskopi anüsten başlanarak kalın barsak ile ince bağırsağın birleşim yerine kadar tüm kolonun  incelenmesi işlemidir. Kolonoskopi ile karın cerrahisine ihtiyaç duymaksızın polipler çıkarılabilir, ayrıca poliplerin ve erken evre kanserlerin incelemesinde radyolojik yöntemlere göre daha duyarlıdır.

Ne Zaman Kolonoskopi Yapılmalıdır?

 • Rektal kanama,
 • Barsak poliplerinin takip ve tedavisi,
 • Açıklanamayan karın ağrısı,
 • Ailede kolon CA (kanser) öyküsü,
 • Açıklanamayan kilo kaybı,
 • Demir eksikliği anemisi,
 • Barsak kanseri operasyonu geçirilmesi,
 • Dışkıda gizli kan pozitifliği,
 • Kanlı, mukuslu dışkılama,
 • Crohn, C.ülseroza hastalıklarının takip ve tedavisi,
 • Dışkı çapında incelme, keçi pisliği gibi dışkılama,
 • Dışkılama hissi olup tuvalete gidildiğinde dışkılayamama,
 • 50 yaş üzeri her sağlıklı kişi,
 • Hemoroidler,
 • 40 yaş üzerinde barsak hareketlerinde değişiklik (kabızlık, ishal atakları),
 • Barsak grafisinde darlık ve doluş defekti olanlar mutlaka kolonoskopi yaptırmalıdır.

Kolonoskopi Hazırlığı Nasıl Yapılır?

 1. Kolonoskopinin düzgün şekilde yapılabilmesi için barsakların tamamının boşalması gerekir. Bu sebeple ön hazırlığın mutlaka düzgün yapılması şarttır. Aksi takdirde hazırlık tekrar edilmek zorunda kalınabilir veya doğru sonuçlar alınamayabilir.
 2. Aspirin, coumadin vb. kan sulandırıcı kullanan kişiler bu durumlarını doktorlarına bildirmelidir. Mutlaka bu ilaçların kullanılması gerekiyor ise doktorunuz bunun önlemini alıp alternatif yollar ile ilaçlarınızı kullanmanızı sağlamalıdır.
 3. Kolonoskopik incelemeden 1 gün önce posalı yiyeceklerin kesilmesi, bol sulu gıda tüketilmesi gerekir. Kolonoskopi hazırlık işlemi için her merkez farklı ilaç seçenekleri kullanmaktadır. Kullanım şekli randevu saatine göre değişmektedir. Her merkez işlem öncesinde hastaya nasıl bir hazırlık uygulaması gerektiğini bildirir. Bu işlem için genellikle barsak boşaltıcı ilaçlar ve lavman kullanılmaktadır.

Kolonoskopi Nasıl Yapılır? 

Hasta kliniğimize müracaat ettikten sonra randevusu verilir. İlgili gün ve saatte endoskopi biriminde hastamızın öncelikle, tansiyonu ölçülür, hastaya işlemin yapılmasına olanak sağlayacak şort giydirilir, damar yolu açılır, hasta işlem için yatağına yatırılır, hastanın nabız ve oksijen satürasyonu işlem sırasında cihazlarla takip edilir. Kolonoskopide sedasyon amaçlı rahatlatıcı bir iğne yapılır.
Hasta rahatladıktan sonra kolonoskopla hastanın anüsten itibaren ince barsağın son kısmına kadar olan bölümü (rektum, sigmoid kolon, inen kolon, splenik fleksura, transfer kolon, hepatik fleksura, çekum, terminal ileum) incelenir. Gerekirse patoloji için biyopsi alınır. Polip varsa çıkartılır. İşlem sonrasında hasta istirahat için ilgili odaya alınırken yapılan işlemin raporu hazırlanır. Gerekiyorsa reçete yazılır. Biyopsi alınmışsa, biyopsi sonrasında gelen sonuca göre tedavisi düzenlenir.

Hastanemizde kolonoskopi işlemi ortalama 30 dakikalık randevu diliminde gerçekleştirilmektedir.

Unutmayınız...!
40 Yaş üstünde her 5 yılda bir gastroskopi ve kolonoskopi tetkikini yaptırınız.

Gastrointestinal Endoskopi işlemleri hastanemizde bu konuda sertifikalı ve deneyimli  Genel Cerrahi Uzmanları, Op. Dr. Ahmet Şirinocak ve Op. Dr. Fahri Yılmaz tarafından yapılmaktadır.

 

Op.Dr.Ahmet Şirinocak

Genel Cerrahi Uzmanı