16 Mayıs 2018 14:56

Sünnet

Sünnet Yararlı mı?

Sünnet yapılan erkeklerde bazı enfeksiyon hastalıkları ve kanserler sünnet olmayanlara göre daha az ortaya çıkar. Sünnet olan bebeklerde idrar yolu enfeksiyonu riski 20 kat azalır. Çünkü sünnet derisinin altında mikroorganizma birikimi olmaz. Toplumumuzda sünnet, erkek çocuğun büyüdüğünün, olgunlaştığının kanıtlanması biçiminde yorumlanmakta, ona armağanlar verilerek bu olay kutlanmaktadır. Bu da sünnet olmanın çocuğa getirdiği ikincil bir kazançtır.

Ne Zaman Yapılmalı?

Sünnet; çocuğun ruhsal yönden zarar görmemesi için ya iki yaşından önce ya da yedi yaşından sonra yapılmalıdır. 2-7 yaş arasında çocuğun cinsel organına yönelik bir uygulama iğdiş edilme korkusuyla önemli psikolojik zararlara yol açma tehlikesini taşır.

Sünnetin Sakıncalı Olduğu Durumlar Nelerdir?

Eğer çocukta hipospadias veya epispadias denilen idrar çıkış deliğinin penisin alt kısmına açılması durumu varsa, çocuğun cinsel organı çok küçükse ya da doğuştan başka bir bozukluk varsa, ileride yapılabilecek düzeltme ameliyatında sünnet derisi kullanılacağı için sünnet yapılmaması uygun olur.

 

Sünneti Kim Yapmalı?

İdeal olan; sünnetin ürologlar ya da  cerrahlar tarafından yapılmasıdır. Ancak pratik uygulamadaki zorluklar ve bazı toplumsal gerçekler dikkate alınarak, sünnet konusunda eğitim ve sertifika sahibi hekimler kırsalda sağlık memurları da sünnet yapabilir.

Yetkisiz kişilerce sağlık koşullarına uyulmadan yapılan sünnetlerden sonra bazı istenmeyen sonuçlar ortaya çıkabilir.

1. Enfeksiyon: Gerekli temizlik şartlarının sağlanamadığı evde ya da toplu olarak açık alanda yapılan sünnetlerde daha sık görülür. Böyle durumlarda gerekirse koruyucu ya da tedavi amaçlı antibiyotik kullanılmalıdır.

2. Kanama: En sık ortaya çıkan sorundur. Özellikle yeni doğan bebeklerde pıhtılaşma bozukluğuna bağlı kanama sorunlarının gelişmesini önlemek için ilk hafta içinde sünnet yapılacaksa doğumdan hemen sonra K vitamini enjeksiyonu yapılmalıdır.

Penis Başının Kesilmesi: Kısmen ya da tümüyle olabilir. Kısmi kesiler daha kolay düzeltilebilir, ancak tam kesilerde önemli sorunlar yaşanabilir.

3. Nekroz: Koter denilen elektrikli aletlerle yapılan sünnetlerden sonra yara iyileşmesi gecikebilir ya da deride nekroz (çürüme) olabilir.

4. Üretral Fistül: Sünnet sırasında cinsel organın içinde bulunan idrar yolunun yaralanmasıdır. Cerrahi olarak düzeltilmesi gerekir.

5. Sünnet Derisinin Yetersiz Kesilmesi: Bu durumda sünnet ile amaçlanan görünüm sağlanamaz.

 

En Güvenli Sünnet Yöntemi hangisidir?

Cerrahi Sünnet:

Sünnet derisinin belli bir oranda çıkarılarak, sentetik reaksiyon yapmayan dikişlerle acık aranın kapatılması olup, uzman hekimlerin tercih ettiği yöntemdir.Belli prensipleri vardır, uluslararası tıp platformlarında tartışmasız kabullenilmiştir, problem çıkma şansı en az olan yöntemdir. Bunun dışında klemp, çan, lazer vb. gibi onlarca sünnet tekniği de başarı ile uygulanabilmektedir.

Anestezili Sünnet nedir?

Uygulanan anestezi, gerçek anlamda bir ameliyat anestezisi olmayıp'sedasyon' işlemidir. Çocuklarda tercih edilen sedasyon ' yöntemiyle; bir anlamda uyuklar haldeki çocuklar yapılan işlemleri hatırlamıyor, acısız ve uyku halinde sünnet işlemi gerçekleştiriliyor. Ayrıca sedasyon altında yapılan işlemde, erişkin yaşlarda erken boşalmayı önleyecek şekilde yapılabilmektedir. Sünnet sonrası iyileşme süresi kişiye göre değişmekle birlikte, 24 - 48 saat içinde hasta günlük yaşamına dönebilmektedir.

Çocukların sünnet öncesinde sünnet hakkında doğru bir şekilde bilgilendirilmesi, bu işlemin sağlık açısından ve geleneklerimiz açısından ne kadar önemli ve gerekli olduğunun anlatılması, işlem sırasında hiç ağrı duymayacaklarının anlatılması çok önemlidir. Çocuklar sünnet için hastaneye getirilirken kesinlikle kandırılmamalı. Sünnet olacaklarından haberdar edilmelidirler. Sünnetin çocuklar için sürpriz bir şekilde gerçekleşmemesi çok önemlidir.

Hastanemizde sünnet steril ameliyathane koşullarında, anestezili ve bu konuda deneyimli cerrahi ekip tarafından yapılmaktadır.

 

Op. Dr. Fahri YILMAZ

Genel Cerrahi Uzmanı