İnsan Kaynakları Politikamız

Performans Yönetimi

Performans Yönetimi Sistemi, hastanemize nitelikli insan kaynağı kazandırmayı ve her çalışanı potansiyel bir yetenek olarak değerlendirmeyi amaçlayan İnsan Kaynakları uygulamalarının önemli bir parçasıdır.

Çalışanlarımızın, hastanemizin hedeflerinin sonuçlarına sağladıkları katkıların sistematik, periyodik ve ölçülebilir göstergelere dayanan yöntemlerle değerlendirilmesi, hastanemize bağlılıklarının ve performanslarının artırılması, sürekli ve yapıcı geri bildirim verilmesi,  mesleki ve kişisel gelişimlerinin desteklenmesi hastanemizin Performans Yönetimi Sistemi'nin öncelikli hedeflerindendir.

Hastanemizde Performans Yönetimi Sistemi, hasta odaklı, yenilikçi hizmet anlayışının tüm çalışanlarımız tarafından benimsenmesini sağlamak ve çalışanlarımızın yöneticileriyle olan iletişimlerinin güçlendirilerek bireysel ve kurumsal seviyede başarıya ulaşma sürecini hızlandırmak için bir araç olarak görülmektedir. Bu amaçla, global çapta en iyi uygulamalar ve Performans Yönetimi alanındaki yenilikler gözden geçirilerek, kurumsal kültürümüzle bağdaşan nitelikteki uygulamaların da Performans Yönetimi Sistemimiz kapsamında değerlendirilmesi ve hayata geçirilmesi sağlanmaktadır.

Eğitim

Hastanemizdeki eğitim ve gelişim faaliyetleri, öğrenmeyi sürekli kılarken kurumsal stratejilerimize uyum sağlanmasını hedefler.  Gelişim olanaklarına bütün çalışanlarımızca gereksinim duyulduğu anda ulaşılabilmesi için eşit fırsatlar tanınması önceliklerimizin başında gelmektedir.

Öğrenmenin sürekliliğini sağlayabilmek için, sınıf eğitimi, iş başında öğrenme ve sosyal öğrenme yaklaşımları harmanlanarak kullanılmaktadır.  Bu çerçevede eğitim programlarında yüz yüze eğitim uygulamaları ile birlikte okuma belgesi paylaşımları ve yaşayarak öğrenme uygulamaları gibi alternatif öğrenme unsurlarından yararlanılmaktadır. Hastanemizin çalışanları öğrenme faaliyetlerine ders aktarıcı, içerik sağlayıcı olarak doğrudan katılır ve kurum içi bilgi birikimine doğrudan katkı sağlar.
 
Görevlerine yeni başlayan arkadaşlarımız için işe uyum programı çerçevesinde Oryantasyon Programı düzenlenir; bu programın içinde sınıf eğitimlerinin yanı sıra eğitim sonrası danışmanlık desteği gibi farklı etkinlikler de bulunmaktadır.

Çalışanlarımız hastanemizdeki çalışma hayatları süresince, görev tanımlarının gerektirdiği özelleştirilmiş eğitim programlarına katılırlar.

Çalışanlarımıza sektördeki gelişmeleri takip edebilmeleri için yurt içindeki kuruluşlarda eğitimlere katılma olanağı da sunulmaktadır.