Dahiliye

İç hastalıkları branşı tıbbin tüm klinik branşlarına temel oluşturan ana tıp branşıdır. Tüm hastalıkların ayırt edici tanısı ve acil müdahalesi, hastalıkların büyük bölümünün teşhis, takip ve tedavisi; daha ileri araştırma, girişim ve tedavi gerektiren hastalıkların da doğru şekilde ilgili branşlara yönlendirilmesine de katkı sağlamaktadır. Üst ve alt solunum yolu hastalıkları, hipertansiyon, mide ve bağırsak sistemi hastalıkları, böbrek hastalıkları, kalp ve damar sistemi hastalıkları, Tiroid hastalıkları, şeker hastalığı, romatizmal hastalıkları gibi birçok sistem hastalıkları bu geniş skalanın içinde yer almaktadır.

Dahiliye Polikliniğimiz hafta içi her gün 20:00'e kadar hizmet vermektedir.

İç Hastalıkları Kliniğimizde;

 • Şeker hastalığı(diyabet)
 • Tiroid hastalıkları
 • Kan hastalıkları, anemi(kansızlık),kan yağları bozuklukları
 • Kanserin tanı ve takibi
 • Sindirim ve hormonal sistem hastalıkları
 • Hipertansiyon
 • Böbrek hastalıkları tanı ve tedavisi
 • Üst ve alt solunum yolu enfeksiyonları
 • Mide-Bağırsak sistemi hastalıkları
 • Kolesterol yüksekliği
 • Romatizmal ağrılar (hiperlipidemi)